Araş. Gör. LEVENT CAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. LEVENT CAN

T: (0282) 250 2638

M lcan@nku.edu.tr

W lcan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Biyoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ A.D. - BOTANİK PROG.
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ A.D. - BOTANİK PROG.
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Bulaşıkçı THE ORİGİNAL OYSTER HOUSE-ALABAMA ABD 2007-2007
Müşteri Temsilcisi QUELLE CONTACT İSTANBUL 2005-2007
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Biyoloji
Bitki Sistematiği
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Tohumsuz Bitkiler Sistematiği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CAN L., KÜÇÜKER O., Seed morphology and surface microstructure of some Euphorbia (Euphorbiaceae) taxa distributed in Turkey-in-Europe, TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol. 39, pp. 449-457, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. EROL O., CAN L., KÜÇÜKER O., Crocus yaseminiae (Iridaceae) a new species from South Anatolia, Turkey, Phytotaxa, vol. 188, pp. 103-111, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. EROL O., KAYA H. B., ŞIK L., TUNA M., CAN L., TANYOLAÇ M. B., The Genus Crocus, Series Crocus (Iridaceae) in Turkey and two East Aegean Islands: A Genetic Approach, TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol. 38, pp. 48-62, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. CAN L., EROL O., ŞAFAK ODABAŞI N., KÜÇÜKER O., Combining an ancient tradition with modern developments: Latin and open access, TAXON, vol. 62, pp. 798-800, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. EROL O., CAN L., ŞIK L., Crocus demirizianus sp. nov. from northwestern Turkey, NORDIC JOURNAL OF BOTANY, vol. 30, pp. 665-667, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. CAN L., EROL O., GİLL C., KÜÇÜKER O., On the rediscovery of Euphorbia amygdaloides subsp. robbiae and its type, TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol. 36, pp. 650-654, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞAFAK ODABAŞI N., CAN L., EROL O., Melliferous Plants of Işıklar (Ganos) Mountain (Tekirdağ), International Congress on Natural and Engineering Sciences (01.09.2016-05.09.2016).
Özet bildiri
2. ŞİRİN D., CAN L., Akyıldız G., MOL A., TAYLAN M. S., Identification of genetic diversity of Rammeihippus turcicus (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae) within the framework of detection of National Genetic Resources, Symposium on EurAsian Biodiversity (23.05.2016-27.05.2016).
Özet bildiri
3. CAN L., Die Flora Kleinasiens - über Safran und die Vielfalt der Krokusse, ILEX Veranstaltungen (04.11.2015-04.11.2015).
Davetli konuşmacı
4. Can L., E. O., The synopsis of the ornamental genus Crocus(Iridaceae) in Turkey, XIV OPTIMA Meeting, Palermo (09.09.2013-15.09.2013).
Sözlü Bildiri
5. Can L., K. O., Ş. N., Palynological Study of Euphorbia Subgenus Chamaesyce from Turkey, 19th International Symposium "Biodiversity and Evolutionary Biology" of the German Botanical Society (DBG) Vienna (16.09.2010-19.09.2010).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Karaismailoğlu M. C., . L., . O., ., L. ., O., Crocus (Iridaceae) Cinsi, Crocus Serisi Taksonlarında Tohumların Makro ve Mikromorfolojik Özellikleri, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2014-27.06.2014).
Poster
2. Karaismailoğlu C., . L., . O., ., L. ., O., Crocus (Iridaceae) Cinsinin Crocus Serisindeki Bazı Taksonların Tohum Anatomik Özelliklerinin İncelenmesi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2014-27.06.2014).
Poster
3. Şafak N., C. L., E. O., Işıklar (Ganos) Dağı´nın (Tekirdağ) Nektarlı Bitkileri: Bir Ön Değerlendirme ve İlk Sonuçlar, Ekoloji 2013 Sempozyomu Tekirdağ (02.05.2013-04.05.2013).
Poster
4. Düşünen K., Ç. B., C. L., C. E., Tekirdağ İlimizim Salep Çeşitliliği, Ekoloji 2013 Sempozyomu Tekirdağ (02.05.2013-04.05.2013).
Poster
5. Can L., K. O., Trakya´da Yayılış Gösteren Bazı Euphorbia L. (Sütleğen) Türlerinin Tohum Özelliklerinin (Şekil, Yüzey, Renk) Teşhis-Tayin ve Zookori ile Dağılıma Olan Katkıları, Ekoloji 2013 Sempozyomu Tekirdağ (02.05.2013-04.05.2013).
Poster
6. Erol O., Ş. L., K. H. B., T. B. L., Crocus (Iridaceae) Cinsi Crocus Serisinin Türkiye´de Yayılış Gösteren Taksonlarının Genetik Çeşitliliği ve Tür-altı Sınıflandırmasının Yeniden Değerlendirilmesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi İzmir (03.09.2012-07.09.2012).
Sözlü Bildiri
7. Erol O., Ş. L., C. L., K. O., Crocus (Iridaceae) Cinsi Crocus Serisinin Türkiye´de Yayılış Gösteren Taksonlarının Yaprak Anatomisi ve Yeni Bir Preparat Hazırlama Tekniği, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi İzmir (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Phytotaxa (07.05.2015-), Hakemlik Sayısı:7.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded Erişim Linki
2. SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. INDIAN HEART JOURNAL, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi MEDLINE, Index Medicus, Scopus, EMBASE, Excerpta Medica
4. Biochemical Systematics and Ecology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
Ulusal Projeler
1. Crocus L. Cinsi Flavi Serisi Taksonlarının Moleküler Sistematik Analizi ve Filogenetik İlişkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.09.2015-Devam Ediyor.
2. Tekirdağ İlinde Doğal olarak Yetişen Soğanlı Bitkiler Üzerine Floristik Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 07.05.2014-01.03.2016.
3. Ulusal gen kaynaklarının belirlenmesi kapsamında Anadolu endemiği Rammeihippus turcicus (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae) türünün genetik çeşitliliğinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.01.2014-08.01.2015.
4. Işıklar (Ganos) DağıInın (Tekirdağ) Nektarlı Bitkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 17.01.2013-Devam Ediyor.
5. Trakya´nın Gomphocerinae (Orthoptera: Acrididae) Faunasının Belirlenmesi: Çeşitlilik, Dağılım ve Koruma Biyolojisi yönünden değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.06.2012-05.06.2014.
6. Trakya´da Yayılış Gösteren Sütleğen (Euphorbia) (Euphorbiaceae) Türleri Üzerinde Karpolojik ve Amilotaksonomik Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 25.02.2010-23.01.2012.
Üyelikler
OPTİMA Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area, Üye, 2010-.
İAPT International Association for Plant Taxonomy, Üye, 2010-.
SBG Schweizerische Botanische Gesellschaft, Üye, 2010-.
ESEB European Society for Evolutionary Biology, Üye, 2010-.
Katıldığı Kurslar
Botanical Nomenclature Course, Yer:Kew Kraliyet Botanik Bahçesi, 24.01.2011-26.07.2013.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
DAAD DOKTORA ARAŞTIRMA, Yer:CARL VON OSSIETZKY ÜNİVERSİTESİ OLDENBURG, 01.06.2015-31.05.2016.
Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), Yer:Carl von Ossietzky Üniversitesi Oldenburg, 01.06.2015-.
Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), Yer:Carl von Ossietzky Üniversitesi Oldenburg, 15.06.2014-14.10.2014.
Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), Yer:Carl von Ossietzky Üniversitesi Oldenburg, 15.09.2013-15.01.2014.
Erasmus Staff Mobility Grant, Yer:Plovdiv Ziraat Üniversitesi, 08.07.2013-12.07.2013.
Erasmus Staff Mobility Grant, Yer:Bari Üniversitesi, 16.07.2012-20.07.2012.